Навчання співробітників

Кваліфікаційна підготовка персоналу на ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» будується на проведенні систематичного навчання співробітників за затвердженими програмами зовнішнього і внутрішнього навчання.

Відповідальність за організацію та функціонування системи навчання співробітників на підприємстві несе відділ забезпечення якості. Начальник відділу з охорони праці та техніки безпеки відповідає за організацію і проведення навчання з охорони праці, промислової санітарії, протипожежної безпеки.

Зовнішнє навчання персоналу спрямоване на підвищення кваліфікації в галузі виробництва і контролю якості лікарських засобів, а також на поглиблення теоретичних основ професійних знань. У зовнішньому навчанні беруть участь керівники структурних підрозділів, фахівці підприємства, зайняті у процесах виробництва та контролю якості фармацевтичної продукції, створенні документів. Зовнішнє навчання персоналу здійснюється відповідно до затвердженої програми на базі різних навчальних центрів і науково-дослідних організацій Міністерства охорони здоров'я України.

Внутрішнє навчання персоналу включає проведення первинного, періодичного, спеціального та позапланового навчання. Внутрішнє навчання завершується атестацією співробітників. Навчання персоналу на підприємстві здійснюють керівники підрозділів або кваліфіковані фахівці. Практичне навчання персоналу проводиться на робочих місцях кваліфікованими працівниками. Внутрішнє навчання персоналу проводиться на підставі програм підготовки та підвищення кваліфікації робітників, які розроблені по кожній професії.