ЗМIНИ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

10.04.2017

Шановний акціонере! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХІМФАРМЗАВОД “ЧЕРВОНА ЗІРКА”

(вул. Гордієнківська,1, м. Харків, Україна, 61010, код ЄДРПОУ 00481241) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 р. о 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська,46, корпус Г-6, 6-й пов, приміщення №14, а саме:

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО доповнити наступними питаннями:

21

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

22

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

23

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

24

Затвердження Положення про порядок доступу акціонерів до інформації і документів ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Двадцять перше питання проекту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

Формулювання проекту рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

Двадцять друге питання проекту порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

Формулювання проекту рішення: Кумулятивне голосування. 

Двадцять третє питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

Формулювання проекту рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2.Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Двадцять четверте питання проекту порядку денного: Затвердження Положення про порядок доступу акціонерів до інформації і документів ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

Формулювання проекту рішення: Затвердити Положення про порядок доступу акціонерів до інформації і документів ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного zvezda.kharkov.ua.

 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2017 року з 9.15 до 10.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2017 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто до початку Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства - ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА»: м. Харків, вул. Гордієнківська, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, кім.31, у робочі дні з 11.00 до 15.00 год. (відповідальна особа-юрисконсульт Катречко Олена Олександрівна, телефон (057) 733-17-58), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів - довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Витрати, пов'язані з прибуттям та участю у Загальних зборах, акціонерам та їх представникам Товариством не відшкодовуються.

Якщо акціонер з будь-яких причин не може взяти участь у Загальних зборах, він буде мати можливість ознайомитися з рішеннями, які будуть прийняті на Загальних зборах, звернувшись за адресою Товариства.

 

Телефон для довідок: (057) 733-17-58

Наглядова рада Товариства

 

 

Оголошення опубліковано в офіційному віснику НКЦПФР: Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  № 68 (2573) від 10.04.2017р.